Dla chcących wycenić firmę

Przygotujemy wycenę przedsiębiorstwa, udziałów/akcji:
•   wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
•   wyceny udziałów/akcji spółek handlowych,
•   wyceny wartości niematerialnych i prawnych, znaków towarowych,
•   wyceny nieruchomości oraz pozostałych składników rzeczowego majątku trwałego przez   rzeczoznawców majątkowych,
•   weryfikacje i recenzje wycen.