Dla rozpoczynających działalność


Pomożemy w wyborze formy prawnej w jakiej mogłaby być prowadzona działalność gospodarcza.

Doradzimy w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Podzielimy się doświadczeniem w formułowaniu wszelkich umów formalno – prawnych (umowa spółki, umowa najmu, umowa o współpracy, umowa o pracę).

Dopełnimy w Państwa imieniu  wszelkich formalności związanych z założeniem firmy (rejestracja działalności w KRS, urzędzie miasta, Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym).

Poprowadzimy księgowość firmy (patrz niżej).

Poszukamy banku, który będzie najlepszym partnerem.

Poszukamy środków finansowych, które pomogą „wystartować”.