Dla już działających

Proponujemy doradztwo ekonomiczno-finansowe:

 • sporządzanie biznes planów, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych,
 • przygotowanie raportów, ocen, analiz dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • dokonywanie oceny możliwości i warunków uzdrowienia sytuacji gospodarczej,
 • opracowanie prognoz finansowych,
 • wykonywanie analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych (feasibility study),
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie dla inwestorów analiz due diligence.


Przeprowadzamy restrukturyzację i prywatyzację:

 • sporządzanie programów restrukturyzacji i programów naprawczych obejmujących:

     - analizę/diagnozę stanu aktualnego,
     - analizę SWOT,
     - program działań,
     - prognozę ekonomiczno - finansową,

 • przekształcenie, łączenie i podział spółek,
 • sporządzanie analiz przedprywatyzacyjnych, ich aktualizacji oraz recenzji obejmujących:

     - sytuację prawną majątku,
     - stan i perspektywy rozwoju,
     - ocenę realizacji obowiązków dotyczących ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,
     - oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

 • przekształcenie, łączenie i podział spółek.


Prowadzimy księgowość dla firm:
Świadczone usługi obejmują pełną obsługę firmy w zakresie prowadzenia księgowości, w tym:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym (CIT, PIT, VAT, i inne),
 • prowadzenie rozliczeń ZUS,
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.


Doradzimy w zakresie dotacji z funduszy unijnych (patrz wyżej)

Znajdziemy Bank, który pomoże sfinansować inwestycje