Ceny usług

Ceny usług ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji. Zależą między innymi od:

•    Rodzaju zlecenia ( np.: wycena, analiza, biznesplan, wniosek unijny, kredytowy, prowadzenie obsługi księgowej, kadrowej i inne ). Przy ustaleniu ceny zlecenia są brane pod uwagę takie okoliczności jak:

   > wycena, analiza, biznesplan :
      - przedmiot zlecenia,
      - zakres opracowania,
      - czas na realizację,
      - pozycja rynkowa zleceniodawcy,
   > wnioski unijne:
      - przedmiot zlecenia
      - zakres opracowania,
      - czas na realizację,
      - pozycja rynkowa zleceniodawcy,
      - postęp w ocenie napisanego wniosku,
   > prowadzenie obsługi księgowej:
      - rodzaj prowadzonej księgowości (księgi handlowe, podatkowe, ryczałt),
      - ilość dokumentów podlegających księgowaniu,
      - zakres obowiązków sprawozdawczych,
   > prowadzenie obsługi kadrowej:
      - ilość pracowników.

•    Formy prawnej klienta ( np.: osoba fizyczna, spółka cywilna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna i inne).
•    Rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ( np.: handel, produkcja, usługi, budownictwo).