Przydatne linki

www.mf.gov.pl - strona Ministerstwa Finansów aktualne formularze podatkowe, system        podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

www.zus.pl - strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.

www.dip.dolnyslask.pl/
- Obsługa przedsiębiorców starających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WD Priorytet 1

www.dwup.pl/ - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pacy

www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.umwd.dolnyslask.pl - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego -  instytucja zarządzająca RPO WD

http://www.ms.gov.pl - Krajowy Rejestr Sądowy

www.duw.pl - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny