Dotacje unijne

Środki unijne mogą pochodzić z wielu różnych programów np.:


  • Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - RPO WD (zasięg regionalny),

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - PO IG (zasięg krajowy),

  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL (zasięg krajowy),

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW(zasięg krajowy).

Oferta - biuro rachunkowe

Prowadzimy księgowość dla firm:
Świadczone usługi obejmują pełną obsługę firmy w zakresie prowadzenia księgowości, w tym:

  • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym (CIT, PIT, VAT, i inne),
  • prowadzenie rozliczeń ZUS,
  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych.