Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą 


Zarządzanie sprzedażą to codzienność osób, od których zależy byt przedsiębiorstwa. To pracownicy sprzedaży mają zapewnić przychody w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów oraz na zysk. Muszą wiedzieć ile i w jakim czasie muszą sprzedać, a Zarząd firmy musi wiedzieć, w jakim momencie planu finansowego firma się znajduje. Aby odpowiedzieć na to pytanie proponujemy Państwu:

- wyliczenie progu rentowności dla całości firmy i dla poszczególnych obszarów działalności,

- tworzenie metodologii ustalania cen,

- określenie poziomu sprzedaży zapewniającego oczekiwany zysk,

- tworzenie narzędzi zarządzania sprzedażą,

- wprowadzenie standardów obsługi klientów,

- prowadzenie szkoleń dla osób zarządzających sprzedażą oraz dla sprzedawców,

- analizę strukturę organizacyjnej firmy pod kątem sprawnej realizacji zadań sprzedażowych

- nasze wsparcie we wdrożaniu zaakceptowanych rozwiązań

Szkolenia

Szkolenia


Szkolenia są stałym elementem wdrażania zmian. Mogą być jednak przedmiotem odrębnego zlecenia. Posiadany twarda wiedze merytoryczną oraz posiadamy umiejętności w zakresie szkoleń osób dorosłych. Prowadzimy szkolenia w zakresie w następujących obszarach:

- Zarządzanie zespołami

- Zarządzanie sprzedażą,

- Techniki sprzedaży

- Standardy sprzedaży

- Komunikacja

- Prezentacja

- Motywacja

- Budowa zespołów

- Warsztaty integrujące zespoły

- Coaching sprzedażowy,

- Analiza ekonomiczna

- Zarządzanie kosztami

- Zarządzanie płynnością finansowa firmy

Każde szkolenie poprzedzone jest analizą Państwa potrzeb i jest dopasowane specyfiki Państwa firmy 

Coaching

Coaching


Coaching jest PROCESEM szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie. Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne wnioski i zasoby.

Korzyścią z coachingu może stać się wzmocnienie lub zapoczątkowanie bardzo pożądanej w biznesie "kultury". Mowa o umiejętności planowania długofalowych działań i skutków, zamiast niszczącej stabilność firmy - polityki "gaszenia pożarów", która polega na inwestowaniu ogromnej uwagi i energii w działania reaktywne, natychmiastowe - najczęściej związane z dużym naciskiem i stresem, a co za tym idzie pośpieszne, niewystarczająco przemyślane i kosztowne. Nawet, jeśli rozwiązują jakiś teraźniejszy problem, to najczęściej i tak owocują komplikacjami w przyszłości, ponieważ nie są w stanie dotrzeć do źródła problemu.