Dla szukających środków na inwestycje

Doradzimy w zakresie dotacji z funduszy unijnych:
Świadczone usługi obejmują kompleksową obsługę dla pozyskania dotacji, w tym:
•   analizę możliwości i szans na pozyskanie dotacji,
•   sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych,
•   opracowywanie analiz i dokumentacji do wniosku o dotacje, w tym:
     -    biznes planów,
     -    studium wykonalności inwestycji,
     -    analiz marketingowych,
     -    oceny wpływu inwestycji na środowisko.

Znajdziemy Bank, który pomoże sfinansować inwestycje.