Zarząd

Dariusz Kamiński - Prezes Zarządu

Ekonomista, menedżer.

Absolwent Akademii Rolniczej w Wrocławiu, specjalizacja ekonomika rolnictwa (1992), Studiów Podyplomowych Finanse i Bankowość (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1999). W latach 1992-2002 związany z Bankiem Zachodnim WBK (główny księgowy) Od 2002 roku współwłaściciel biura rachunkowego, od 2005 roku Wiceprezes Zarządu ADIN Sp. z o.o. Współautor licznych opracowań wykonanych przez Spółkę. Uczestniczył w pracach dotyczących: restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, sporządzania business planów, wyceny firm, akcji, udziałów oraz pozyskiwania funduszy unijnych (lista opracowań w osobnym załączniku).

Ekspert w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej a także organizacji zarzadzania


Jacek Zdrenka - Wiceprezes Zarządu

Ekonomista, menedżer, trener.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1993), Studiów Podyplomowych Rachunkowość (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2003), Studiów Podyplomowych Psychologia Biznesu (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2009).  W latach 1993-2014 związany z bankowością (Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Nordea, Plus Bank). Menedżer projektów związanych z organizacją sieci oddziałów, dyrektor oddziału, mikrosieci oddziałów, centrum korporacyjnego. Od 2012 pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Ekspert w zakresie organizacji zarządzania, zarzadzania zmianami, szkoleń.