Janina Rudze

Ekonomista, menedżer.

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Wieloletni pracownik pionu ekonomicznego ELWRO, Dyrektor ds. ekonomicznych i Główny Księgowy. W latach 1990-2005 Wiceprezes Zarządu ADIN Sp. z o.o.  Uczestniczyła w pracach dotyczących: restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, sporządzania business planów, wyceny firm, akcji, udziałów, zarządzania innymi firmami w ramach kontraktów menedżerskich oraz pozyskiwania funduszy unijnych (lista opracowań w osobnym załączniku).

Ekspert w zakresie analizy ekonomicznej, finansowej, wyceny spółek i zarządzania finansami.

Bogdan Safader

Ekonomista, menedżer,

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik pionu handlowego i serwisu ELWRO, szef pionu ekonomicznego i rozwoju Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, szef przedstawicielstwa ELWRO w Budapeszcie, pełnomocnik dyrektora ELWRO d/s przygotowania i organizowania spółek na prawie handlowym. W latach 1990-2005 Wiceprezes Zarządu ADIN Sp. z o.o.  Uczestniczył w pracach dotyczących: restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, sporządzania business planów, wyceny firm, akcji, udziałów, zarządzania innymi firmami w ramach kontraktów menedżerskich oraz pozyskiwania funduszy unijnych (lista opracowań w osobnym załączniku).

Ekspert w zakresie analizy ekonomicznej, finansowej, wyceny spółek i organizacji zarządzania.